İstifa eden devlet memuru geri dönebilir mi?

 • 10 Haziran 2020 Çarşamba

İstifa eden devlet memuru geri dönebilir mi?

Kendi isteğiyle memuriyetten istifa eden veya istifa etmiş sayılan personel iki defadan fazla olmamak ve açıkta geçen bekleme süresini tamamlamak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 92. maddesine göre tekrar memuriyete dönebilir. Bu kişilerden, aday memur iken görevinden ayrılanlar kendi kurumlarına, asil memurluğa atanarak memuriyetten ayrılanlar ise istedikleri takdirde kendi kurumlarına yada başka bir kuruma dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

 • Kurumumuza yeniden atanmak üzere dilekçe ile başvuran kişinin atanması uygun görüldüğü takdirde atama yapılacak kadro için Devlet Personel Başkanlığına açıktan atama izni talebinde bulunulur.
 • Atanması Devlet Personel Başkanlığı tarafından uygun görülen kişi, Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklarla birlikte süresi içinde başvurur.
 1. Mezuniyet Belgesi (Diploma-Geçiçi Mezuniyet Belgesi-Denklik Belgesi vs…) (Noter tasdikli fotokopisi veya aslı ile birlikte fotokopisi)
 2. Fotoğraf (4 adet)
 3. Eğer var ise ortaöğrenim esnasında hazırlık sınıfı okuduğunuza dair belge ve-veya YDS sınav sonucu (70 puan ve üzeri için)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Adli sicil bilgileri, askerlik durumu, sağlık durumu, eğitim bilgileri ve daha önceki çalışmalarına ait bilgileri içeren atama başvuru formu (Birimimizden de temin edilebilmektedir.)
 • Özlük İşleri Programından ilk önce kişilerin, devlet memurluğuna atanamayacakların isimlerinin yer aldığı sakıncalı personel listesinde olup olmadığı sorgulanır ve Programa kimlik bilgileri, eğitim bilgileri, kişisel bilgileri kaydedilir. Daha önce belirlenerek ilan edilen derece ile unvana uygun kadroya atamaları yapılır.
 • Atandıkları kişilere tebliğ edilerek aynı il içinde bulunanlara atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka ilde olanların ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak zorunda oldukları bildirilir.

  Meb haberlerinin yer aldığı öğretmen grubunda yer almak için TIKLA VE KATIL

Yorumlar(0)

Yorum Yap

Yorum Yap

En Popüler