Sigara İçenler Dikkat! Yasaklar 1 Temmuz'dan İtibaren Başlıyor

  • 27 Haziran 2020 Cumartesi

Sigara içenleri yakından ilgilendiren bir yasak 1 temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor.Sigaraya gelen zamlardan sonra vatandaş alternatif çözüm olarak tütüne yöneldi ve bunun ticareti de söz konusu oldu.Sigara kağıdına ve makarona tütün satıp satışını yapanlar için kötü haber artık sigara kağıdına ve makarona tütün sarıp satmak 1 Temmuz itibari ile yasaklanıyor.Bu konu ile alakalı resmi gazetede karar yayımlandı.

İŞTE RESMİ GAZETE İLANI

"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete 'de yayımlanmıştı. 

Söz konusu kanunda düzenleme şu şekilde yer aldı:

"MADDE 17 – 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) 62 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tarihinde,”

“f) 63 üncü maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrası, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar bakımından 1/7/2021 tarihinde,”

Bu düzenlemeye göre 1 temmuzdan itibaren sigara kağıdına veya makarona tütün sarıp satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.

Yorumlar(1)

  • Azize-Çetin

    İsabet olmuş sigara zam olunca tütün satanlardan kendi keyfine göre zam yapıyor hak eden hak ettigin cezayı alsın????????


Yorum Yap

Yorum Yap

En Popüler