Mesai Dışında Toplantıya Katılmayan Öğretmen Haklı mı ?

  • 29 Aralık 2019 Pazar

Mesai Dışında Toplantıya katılmayan öğretmen disiplin suçu işlemiş oluyor mu ? 

 

En çok sorulan sorulardan bir tanesi olan bu durumda öğretmen eğer toplantıya gitmek istemiyorsa idare tarafından öğretmene ceza verilebilir mi ? 

657 sayılı devlet memurları kanununa göre ;

 

"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

 

Öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde haftasonu ve mesai günleri saat 17:00'den sonra eğitim öğretimi aksatmamak maksadıyla yapılan öğretmenler kurulu toplantılarına veya herhangi bir toplantıya katılmaları için zorlanamazlar.

 

Ayrıca Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

 

Toplantı yapılacağı zaman en az 1 hafta önceden öğretmenlere yazılı bir şekilde tebliğ edilmelidir.

Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

 

Sonuç olarak bu tür faaliyetler mesai saatleri içerisinde genellikle ters devre olacak şekilde planlanmalıdır. Bu mümkün değilse izin alınarak; yarım gün öğretim/tatil yapılır ve kalan zamanda/toplantı gerçekleştirilir. Ayrıca konusu eğitim ve öğretim faaliyetleri olmayan toplantılara/faaliyetlere de mesai saatleri içerisinde olsa bile öğretmenlerin resen katılımı istenemez ve bu toplantılara katılımda gönüllülük esas alınır.

 

 

www.ogretmenmedya.com | Özel Haber

Yorumlar(1)

  • Nurullah-Baysal

    Bu haber çok iyi oldu mesai dışında toplanti mi olur


Yorum Yap

Yorum Yap

En Popüler